Geodetická kancelária - Georeality

- geometrické plány na kolaudáciu stavieb
- geometrické plány na zameranie pozemkov
- vytyčovanie hraníc pozemkov
- vytyčovanie stavieb
- zameranie pozemkov pre projekt
- poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností

- +421 905 868210
- georeality(@)georeality.sk
- ul. SNP 514/122
- 03901 Turčianske Teplice